Élettani és Biokémiai Tanszék    
 
 
A tanszékről
Oktatás
Kutatás
Hírek
A Tanszék története
» Pethes prof. eltávozott
Kapcsolat
Home » Hírek » Pethes prof. eltávozott

Pethes György professzor Úr elment közülünk

Pethes György Professzor Úr életének 82. évében rövid szenvedés után 2008. január 30-án elhunyt. Temetésére – saját kérése alapján – szűk családi körben kerül sor. Professzor Urat az Élettani és Biokémiai Tanszék nagy tisztelettel őrzi emlékezetében.

Pethes professzor úr elhunyt
Pethes György professzor

Pethes Professzor Úr 1948-tól 1990-ig dolgozott tanszékünk és jogelődjei kötelékében. 1973-tól 1990-ig a tanszék vezetője volt.

Nevéhez fűződik az első B-szintű állatorvosi kutató radioizotóp laboratórium felépítése Európában, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) ösztöndíjasaként Angliában kapcsolódott be a pajzsmirigy-kutatásokba, később a NAÜ első európai izotóp tanfolyamának vezetője lett. Kezdeményezője volt a hazai neutronaktivációs analízisek biológiai alkalmazásának, az izotóptechnika rákkutatásban való felhasználásának.
A tanszéki kutatások módszertanát megújította, korszerű radioimmunanalitikai módszereket vezetett be, és ezzel kutatócsoportját a nemzetközi élvonalhoz zárkóztatta fel. Az új módszert kiterjesztette a szaporodásendokrinológiai területre is. Munkacsoportjába számos új, lelkes munkatárs bevonását szorgalmazta.

Nemzetközi szakmai elismertsége nemcsak a maga, hanem munkatársai számára is komoly lehetőséget biztosított a szakmai kibontakozáshoz. Szervező munkájának egyik legjelentősebb eredményeként 1980-ban az Élettani Világkongresszus egyik szervezője volt, és ahhoz kapcsolódóan megszervezte az állatélettani szekciót, valamint a Nemzetközi Madárendokrinológiai Szimpóziumot.
Laboratóriumának mindennapjaihoz tartozott a nemzetközi együttműködés, számos vendégkutató gazdagította munkacsoportjának tevékenységét.

Esztendőkön át töltött be vezető tisztséget különféle nemzetközi és hazai szervezetekben.

1991 és 1995 között Pethes professzor az Országos Atomenergia Bizottság Műszaki- Tudományos Tanácsának a titkára, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség alelnöke volt. 1995 és 1999 között a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány tudományos igazgatója, 2000-től pedig az Országos Atomenergia Hivatal szaktanácsadója volt.

Rendes tagja volt az Európai Tudományos és Művészeti Akadémiának, amelynek alelnökévé is választották, alapító tagja volt a Budapest-Duna Rotary klubnak.

Oktatói-kutatói és nemzetközi szervezetekben betöltött tudományszervezői aktivitását számos kitüntetéssel honorálták.

Életét, gondolkodásmódját a nagypolgári családi háttér határozta meg. Pályája során megmutatkozott a természettudományos érdeklődés újat kereső aktivitása, és a kultúra, a művészetek iránti fogékonyság is.

Tanítványai, oktató-kutató munkatársai, odaadó asszisztenciája feledhetetlen emlékeket őriz az együtt töltött évekről, nagy tisztelettel tekint Professzor Úrra, és őszintén együtt érez szerető családjával.