Élettani és Biokémiai Tanszék    
 
 
Hallgatók pontjai
Biológus órarend
Előadás biológusoknak
Biológus indexaláírás
» Biológus kollokvium
A vizsga felépítése
Értékelés
Vizsgaszabályok
Esszékérdések
Vizsgabeosztás
Vizsgaeredmények
Tudományos diákkör
Home » Oktatás » Élettan – biológus » Biológus kollokvium

Kollokvium

Az összehasonlító élettan oktatás a félév végén írásbeli kollokviummal zárul. A kollokviumra bocsátás előfeltétele a félév végi aláírás megszerzése.

Csak a tanszék által megadott vizsganapok valamelyikére lehet jelentkezni. A NEPTUN-rendszer mellett a hallgatóknak minden, a vizsgával kapcsolatos változást a tanszéki referens számára mindenképpen jeleznie kell. Vizsgára jelentkezni legkésőbb a vizsgát megelőző munkanapon délig lehet.

A kollokviumon a félév elméleti anyagát kérdezzük vissza. A kollokviumon a hallgatóknak a leckekönyvükkel kell megjelenniük. A vizsgázó hallgató személyazonosságát a vizsga elején a vizsgafelügyelők ellenőrzik.

Az írásbeli vizsgán maximum 100 pontot lehet gyűjteni. A vizsga sikeres, ha a hallgató minimum összesen 51 pontot ér el úgy, hogy a tesztkérdéseken minimum 34%-os eredményt, míg az ábrákon és az esszén minimum 26-26%-os eredményt ért el.