Élettani és Biokémiai Tanszék    
 
 
Kötelező tárgyak
Élettan hirdetmények
Élettan – állatorvos
» Élettan – biológus
Hallgatók pontjai
Biológus órarend
Előadás biológusoknak
Biológus indexaláírás
Biológus kollokvium
Tudományos diákkör
Biokémia hirdetmények
Biokémia – állatorvos
Biokémia – biológus BSc
Biológiai kémia – MSc
Biológiai mérés – MSc
Fakultatív tantárgyak
PhD tantárgyak
Hallgatók tájékoztatása
Home » Oktatás » Élettan – biológus

Összehasonlító élettan biológus-hallgatóknak

Az élettan a biológiai tudományok egyike. Tárgya az egészséges szervezet sejtjeiben, szöveteiben, szerveiben lezajló térbeli és időbeli folyamatok leírása, és azoknak az egész szervezet működése szintjén történő magyarázata. A működések leírásához felhasználja a fizika, a kémia, a biofizika és a biokémia által nyújtott kvantitatív és kvalitatív vizsgáló eljárásokat.

A II. éves biológus-hallgatók számára az állatélettan túlságosan bőséges, teljes anyagának bemutatása helyett annak csupán egy részét, az összehasonlító élettant oktatjuk. Ez a tárgy kiemeli az élettan azon fejezeteit, amelyekre a későbbi stúdiumok illetve munkájuk során szükségük lesz. Tekintettel arra, hogy az élettan alapozó tantárgy, hangsúlyt fektetünk arra is, hogy az egyes fontos fejezeteket olyan mélységben oktassuk a hallgatóknak, hogy – a letisztult tananyagon túlmenően – az éppen kutatás alatt lévő, vitatott kérdésekbe is tudományos szinten nyerjenek betekintést.

Azok az állatorvostan hallgatók, akik más egyetemeken, vagy a mi tanszékünkön hallgatott két féléves összehasonlító élettani oktatás után sikeres vizsgával rendelkeznek, részleges, vagy teljes felmentést kaphatnak egyéni elbírálás alapján. Ezért kérjük, hogy a saját érdekükben jelentkezzenek Kiss Dávid Sándornál.

Az összehasonlító élettant a 3. szemeszterben oktatjuk. Az összehasonlító élettan tantárgy felvételét a Kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (KTVSZ) a következő előtanulmányhoz köti: Fizika és Kémia.

Az összehasonlító élettant heti 1×4 óra elméleti előadáson ismerik meg hallgatóink. Az elméleti előadásokhoz e tárgy keretén belül nem csatlakozik gyakorlati oktatás.

Az összehasonlító élettan oktatása a 3. félév végén kollokviummal (4 kreditpont) zárul.