Élettani és Biokémiai Tanszék    
 
 
Kötelező tárgyak
Élettan hirdetmények
Élettan – állatorvos
Élettan – biológus
Biokémia hirdetmények
Biokémia – állatorvos
Biokémia – biológus BSc
Biológiai kémia – MSc
» Biológiai mérés – MSc
Szakirodalom
Fakultatív tantárgyak
PhD tantárgyak
Hallgatók tájékoztatása
Home » Oktatás » Biológiai mérés – MSc

Biológiai mérési módszerek (biológus MSc)

A Biológiai mérési módszerek c. tárgyat a biológus MSc képzés 2. félévében oktatjuk. A tantárgy célja a legfontosabb biológiai, biokémiai és molekuláris biológiai vizsgálati módszerek (spektrofotometria, lángfotometria, titrimetria, enzimkinetikai vizsgálatok, kromatográfia, elektroforézis, gélszűrés, dialízis stb.) bemutatása, valamint gyakorlati alkalmazása. A tárgy óráit tömbösítve, nagyrészt laboratóriumi gyakorlatok, valamint az adott téma elméleti hátterét előzőleg áttekintő plenáris tantermi gyakorlatok formájában tartjuk. Az egyes vizsgálati módszereket különböző, biokémiai szempontból fontos témakörökhöz, egyes molekulacsoportok (pl. aminosavak, fehérjék, enzimek) vizsgálatához kapcsolva tárgyaljuk. Az órák döntő részét kitevő laboratóriumi gyakorlatok jó lehetőséget biztosítanak a hallgatóknak a manuális készségek fejlesztésére, valamint a vizsgálati módszerek egyéni gyakorlására.

Fogadóóra, konzultáció: Dr. Mátis Gábor, hétfő, 16:00-18:00

A laboratóriumi, valamint plenáris gyakorlatok témakörei:

# gyakorlat
1. A vérplazma vizsgálata
2. A fehérjék vizsgálata
3. Az enzimek általános tulajdonságai
4. Az emésztőenzimek vizsgálata
5. Az aminosavak vizsgálata
6. A nukleinsavak vizsgálata
 
A félév elfogadásának feltétele a részvétel valamennyi laboratóriumi és plenáris gyakorlaton, valamint a laboratóriumi gyakorlatokon elérhető összpontszám (30 pont) 60%-ának megszerzése (18 pont).

A félév értékelésének módja: gyakorlati jegy, amely a laboratóriumi gyakorlatok végén tartott rövid szóbeli számonkérésekre kapott pontok (gyakorlatonként max. 5 pont) alapján kerül meghatározásra.