Élettani és Biokémiai Tanszék    
 
 
Kötelező tárgyak
Élettan hirdetmények
» Élettan – állatorvos
Hallgatók pontjai
Órarend
Előadások
Gyakorlatok
Követelményrendszer
Kollokvium
Hallgatói lecke
Tudományos diákkör
Élettan – biológus
Biokémia hirdetmények
Biokémia – állatorvos
Biokémia – biológus BSc
Biológiai kémia – MSc
Biológiai mérés – MSc
Fakultatív tantárgyak
PhD tantárgyak
Hallgatók tájékoztatása
Home » Oktatás » Élettan – állatorvos

Állatorvosi Élettan

Az élettan a biológiai tudományok egyike. Tárgya az egészséges szervezet sejtjeiben, szöveteiben, szerveiben lezajló térbeli és időbeli folyamatok leírása és azoknak az egész szervezet működése szintjén történő magyarázata. A működések leírásához felhasználja a fizika, a kémia, a biofizika és a biokémia által nyújtott kvantitatív és kvalitatív vizsgáló eljárásokat.

Az állatorvostan-hallgatók számára az állatélettan túlságosan bőséges, teljes anyagának bemutatása helyett annak csupán egy részét, az állatorvosi élettant oktatjuk. Ez a tárgy kiemeli az élettan azon fejezeteit, amelyekre a későbbi stúdiumok során a hallgatónak, illetve munkája során az állatorvosnak szüksége lesz. Tekintettel arra, hogy az élettan alapozó tantárgy (az állatorvostan-képzés tantervében az alapozó modul része), hangsúlyt fektetünk arra is, hogy az egyes állatorvosi szempontból fontos fejezeteket olyan mélységben oktassuk a hallgatóknak, hogy - a letisztult tananyagon túlmenően - az éppen kutatás alatt lévő, vitatott kérdésekbe is tudományos szinten nyerjenek betekintést.

Az állatorvosi élettant a 2. és a 3. szemeszterben oktatjuk. Az állatorvosi élettan tantárgy felvételét a Kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (KTVSZ) a következő előtanulmányokhoz köti: Biofizika vizsga.

Az élettant mindkét félévben heti 2×2 óra elméleti előadáson és heti 1,5 óra gyakorlaton ismerik meg hallgatóink. A gyakorlatok jellege megkívánta, hogy azokat összevonjuk és kéthetenként 3 óra keretében tartsuk meg, így lehetőség nyílik időigényesebb kísérletek elvégzésére, illetve azok regisztrálása.

Az állatorvosi élettan oktatása során a 2. félév végén a gyakorlati jegyet (5 kreditpont) adunk, majd a tárgy oktatása a 3. félév végén kollokviummal (5 kreditpont) zárul.

Azok az állatorvostan hallgatók, akik más egyetemeken, vagy a mi tanszékünkön hallgatott két féléves élettani oktatás után sikeres vizsgával rendelkeznek, részleges, vagy teljes felmentést kaphatnak egyéni elbírálás alapján. Ezért kérjük, hogy a saját érdekükben jelentkezzenek Kiss Dávid Sándornál.

Az állatorvosi élettan oktatásának célja továbbá a hallgatók felkészítése a mindennapi állatorvosi munka fontos elemére, az egyéni manuális munkára. Ezt a gyakorlati oktatáson keresztül kívánjuk elérni. A gyakorlatoktól kettős eredményt várunk. Egyrészt a manualitás javulását, másrészt azt, hogy a hallgató a gyakorlati kísérletek elvégzésén keresztül meglássa, megérezze az elmélet és a gyakorlat közötti összefüggéseket, valamint az élettani-biológiai kutatások szépségét.