Élettani és Biokémiai Tanszék    
 
 
Hallgatók pontjai
Órarend
Előadások
Gyakorlatok
Követelményrendszer
Kollokvium
» Hallgatói lecke
HL határidők
HL információ
Tudományos diákkör
Home » Oktatás » Élettan – állatorvos » Hallgatói lecke

Hallgatói lecke

Az élettan I összpontszáma alapján a hallgatók legjobb 50%-a önkéntes alapon hallgatói leckét dolgozhat ki. A Hallgatói Leckét a tanszéki wikiwikiweben kell létrehozni. A Hallgatói Leckék kidolgozásán keresztül a hallgatók beleláthatnak a tudományos ismeretszerzés világába, megtanulhatják, hogyan lehet könyvtár és internet segítségével szakirodalmat gyűjteni. A wikioldalt tudományos közlemények alapján, egy témavezető segítségével kell elkészíteni.

Jelentkezés

Az érdeklődő hallgatók hármasával csoportokat alkotva jelentkezhetnek a meghirdetett témák egyikére. Jelentkezni a honlap login felületén lehet. A jelentkezést 2017. március 1-én este 20:00-kor nyitjuk meg. A jelentkezési lapot a honlapról letölthető formában, 2017. március 10-ig kell aláíratni a témavezetővel.

A hallgatói lecke megírásának a feltétele, hogy a hallgatók részt vegyenek a március 22-én, 11:15-től a Könyvtár által tartott ismertető előadáson (ez a ZH utáni órában, az Élettan előadóban lesz megtartva).

A Hallgatói Lecke elkészítése

A HL elkészítésének első lépéseként egy írásos vázlatot kell leadni 2017. március 26-ig. A vázlatot emailben vagy személyesen kell eljuttatni a témavezetőhöz.

A hallgatói leckék kidolgozása szigorúan a megadott formai követelmények szerint, a tudományos értékű munkáknak megfelelően történik. A hallgatói lecke elkészítéshez mind írott, mind a világhálón szereplő forrásanyag felhasználható. Fontos szempont a forrásmunkák megválasztásánál, hogy a hallgatói leckék tudományos értékű, időszerű irodalmat dolgozzanak fel (pl. szakcikkek, szakkönyvek); ismertterjesztő forrásmunkák, tankönyvek kerülendők. A wikioldal elkészítésénél megköveteljük a forrásként használt irodalmak feldolgozását, saját stílusba öntését. Semmiképpen nem fogadunk el olyan munkákat, melyekben a forrásmunkák részleteinek, vagy egészének egy az egyben történő átvétele (plagizálás), vagy annak gyanúja felmerül. Az irodalmi forrásokra a szövegben hivatkozni kell, és a felhasznált irodalmat a wikioldal végén, az irodalomjegyzékben is fel kell sorolni. A wikioldal szerekezet legyen világos és áttekinthető. A munka értékét nagymértékben növeli, ha ábrák és táblázatok is szerepelnek benne. Ugyanakkor a bonyolult szerzői jogi kérdések miatt ábrák és képek beillesztése esetén mindenképpen konzultáljanak a témavezetővel. A helyes magyar nyelvhasználat, a tárgyszerűen tömör stílus és a következetes írásmód is emeli a dolgozat színvonalát. A wikioldal optimális hossza 2500 szó (kb. 20 ezer leütés).

A hallgatói lecke elkészítésével kapcsolatos költségeket (pl.: fénymásolás, stb.) a Tanszéknek nem áll módjában finanszírozni.

A hallgatók 2017. április 23-ig szerkeszthetik a wikioldalukat. Ez után az oldalak már nem változathatóak. A témavezetőt tájékoztatni kell, hogy milyen irányban halad a munka, ezért a rendszeres konzultációt nélkülöző munkák nem fogadhatók el.

Értékelés

A kész leckékre a hallgatók érdemjegyet nem kapnak. A wikioldalt a formai követelmények ellenőrzését követően a témavezető oktató elsősorban a munka tudományos igényessége, a téma feltárásának mélysége, a szöveg koherenciája, a konklúzió eredetisége alapján minősíti. A formai követelmények pontos betartása a hallgatói lecke elfogadásának egyik alapfeltétele, ezért azok a munkák, amelyek nem felelnek meg ezeknek a követelményeknek, nem kerülnek további (szakmai) értékelésre.

Eredményhirdetés: 2017. május 17. az utolsó előtti előadás alatt.

Határidőkért kattintson ide, hasznos részletekért pedig ide.

Letölthető anyagok

Témajavaslat DOC file - 2017 - 230 kB