Élettani és Biokémiai Tanszék    
 
 
Hallgatók pontjai
Órarend
» Előadások
Előadások témái
Ütemezés
Zárthelyi dolgozatok
ZH-k felépítése
ZH írás szabályai
Pót zárthelyi
Letölthető anyagok
Szakirodalom
Gyakorlatok
Követelményrendszer
Kollokvium
Hallgatói lecke
Tudományos diákkör
Home » Oktatás » Élettan – állatorvos » Előadások

Előadások

A tananyag vázát az előadásokon vetített Power Point-formátumú anyagok adják, amelyek a tanszék honlapjának jelszóval védett területéről tölthetők le.

A számonkérésekre való felkészüléshez a hivatkozott szakirodalom (tankönyvek és jegyezetek listája) nyújt segítséget.

Tájékoztatjuk kedves hallgatóinkat, hogy az 5/2007. TAN. számú dékáni körlevél, valamint a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 27.§ (I) bekezdése szerint az ÁOTK-n az előadások látogatása kötelező. Egy hallgatónak tantárgyanként csak három igazolatlan hiányzása lehet félévenként. Az egyéb oktatási kötelezettséggel összefüggő hiányzást (TDK, szakdolgozati tevékenység, stb.) az ehhez elkészített formanyomtatványon annak a tanszéknek az oktatója igazolja, akinek irányítása alatt a hallgató fenti tevékenységét végezte. Orvosi dokumentummal bizonyított, hosszan tartó kórházi ápolás esetén igazoltnak tekintjük a hiányzást Az előadások látogatását tanszékünk szúrópróbaszerű katalógussal ellenőrzi. Háromnál több igazolatlan hiányzás esetén a hallgató a félév során gyűjtött pontjait (lásd követelményrendszer) elveszti.