Élettani és Biokémiai Tanszék    
 
 
Kötelező tárgyak
Élettan hirdetmények
Élettan – állatorvos
Élettan – biológus
Biokémia hirdetmények
Biokémia – állatorvos
Biokémia – biológus BSc
» Előadás
Szeminárium
Biokémia letöltés
Biológiai kémia – MSc
Biológiai mérés – MSc
Fakultatív tantárgyak
PhD tantárgyak
Hallgatók tájékoztatása
Home » Oktatás » Biokémia – biológus BSc » Előadás

Előadások

Az előadások témái:
 • Bevezetés. A homeosztázis tényezői: izovolémia, izoozmózis, izoionia, izohydria. Pufferrendszerek. A biológiai membrán szerkezete, a membránalkotó foszfolipidek kémiája. A biológiai membránon keresztül zajló transzportfolyamatok.
 • A proteinogén aminosavak csoportosítása, szerkezete. A peptidkötés. A fehérjék általános jellemzése és szerkezeti szintjei. A fehérjék és csoportosítása. A fehérjék denaturációja és renaturációja; a fehérjék töltése, izoelektromos pontja. Vázfehérjék (kollagén, keratin, elasztin).
 • Az enzimek fogalma, szerkezete. Az enzimhatás mechanizmusa. Az enzimes reakciók sebessége és a sebességet befolyásoló tényezők. Az enzimes reakciók megfordíthatósága. Az enzimaktivitás szabályozásának és gátlásának lehetőségei. Zimogének, izoenzimek. Az enzimek elnevezése, osztályozása és lokalizációja.
 • Az intermedier anyagcsere általában. Anabolizmus, katabolizmus. A biológiai oxidáció fogalma. Energiatárolás a sejtekben: nagy energiájú foszfátvegyületek. A kreatin anyagcseréje. A glikogén anyagcseréje: glikogenolízis és glikogenezis.
 • Glükolízis és glükoneogenezis. Pasteur-effektus, Cori-kör. A glicerin-foszfát- és a malát-inga.
 • A piruvát oxidációja acetil~KoA-vá. A citrátkör. A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció.
 • A pentózfoszfát-ciklus. A vércukorszint és szabályozása. A laktóz szintézise. Az aminosavak anyagcseréje: transzaminálás, oxidatív dezaminálás.
 • Glükogenetikus és ketogenetikus, esszenciális és nem esszenciális aminosavak. Az ammónia méregtelenítése: ornitin-ciklus, alternatív méregtelenítési utak. Az aminosavak dekarboxilezése, biogén aminok. A glutation biokémiája. A hem szerkezete.
 • Porfirin-anyagcsere: szintézis és bontás. Hemoglobin, mioglobin, kataláz, peroxidáz, citokrómok. Vas-anyagcsere. A nukleotidok szerkezete.
 • Molekuláris biológiai alapismeretek: a DNS és az RNS-típusok szerkezete és funkciója. A DNS-replikáció, transzkripció és transzláció rövid áttekintése.
 • A purinnukleotidok szintézise és bontása. A pirimidinnukleotidok szintézise és bontása. A dezoxiribonukleotidok anyagcseréje, a nukleotidok reszintézise.
 • A lipidek szerkezete és funkciója. A lipidek felszívódása és forgalma. Lipolízis. A zsírsavak β-oxidációja (páratlan szénatomszámú és a telítetlen zsírsavak). Ketogenezis, ketolízis. A ketonanyagok jelentősége, a ketózis.
 • A zsírsavak szintézise (páros és páratlan szénatomszámú, valamint telítetlen zsírsavak). Zsírszintézis (lipogenezis). A koleszterin biokémiája.
 • Az epesavak és a szteroid hormonok biokémiája. A máj és az izom biokémiája.
 • A vese, agy és zsírszövet biokémiája. Az intracelluláris jelátviteli utak összefoglaló áttekintése.