Élettani és Biokémiai Tanszék    
 
 
Kötelező tárgyak
Élettan hirdetmények
Élettan – állatorvos
Élettan – biológus
Biokémia hirdetmények
Biokémia – állatorvos
Biokémia – biológus BSc
Biológiai kémia – MSc
Biológiai mérés – MSc
Fakultatív tantárgyak
Kardiológia alapjai
A sejtek élettana
Bioinformatika
Tanulás élettana
Sugárbiológia
Nukleáris Medicina
Génsebészet
Funkcionális biokémia
Patobiokémia
» Genomika
PhD tantárgyak
Hallgatók tájékoztatása
Home » Oktatás » Fakultatív tantárgyak » Genomika

A genomika alapjai és eredményei

Típus: B
Kredit:
Óraszám: 15 óra
Előtanulmányok: Kémia és Biokémia; de a II. félévi Biokémiával párhuzamosan is felvehető. Felvehetik: II. és III. évfolyamos hallgatók, (kivéve, akik előző évben már elvégezték).
Előadó: Baintner Károly, egyetemi tanár
Befogadó: Állatorvostudományi Kar, Biokémia
Tematika: A DNS-től a kromoszómáig.
A genetikai kód, a genetikai információ és a gén fogalma.
A DNS-től a tulajdonságig.
A gének szabályozása. A fehérjék visszahatása a DNS-re. A transzkripciós faktorok.
A genetikai hálózatok; a genetikai program és alprogramjai.
Egy genom, sokféle sejt: a sejtdifferenciálódás lépései. Az epigenetika fogalma.
Az őssejtek. A homeobox gének és a morfogenezis.
Genom-szekvenálások emberben és különböző fejlettségű fajokban.
A sznipek és a haplotípusok. RNS-gének és pszeudogének.
A gének és fehérjék száma: hogyan kódolhat egy gén több fehérjét.
A nem-kódoló DNS különböző változatai. A genom "hízása".
Mit mond meg és mit nem mond meg a szekvencia?
A szekvenciák összehasonlítása. A konzervatív gének.
A mikro-RNS-ek felhasználása a kutatásban.
Az adatbázisok és a keresési programok (röviden).
A metagenomika: egy adott élőhelynek fajokon átívelő genomikája.
A mikro- és makroevolúció. A molekuláris és a kísérletes evolúció.
Szelekció a fenotípus szintjén és változás a DNS-szekvencia szintjén.
Az evolúció gyorsítási technikái.
Evolúció-ellenes ideológiák: a kreacionizmus és az intelligens tervezés.
A háziállatok eredete, egyszeri, illetve többszörös domesztikáció.
Egy-génes betegségek génjeinek meghatározása.
A sok-génes tulajdonságokat meghatározó gének utáni nyomozás.
Hogyan keletkezhet azonos génekből másik faj? A gén-szabályozás evolúciója.
Az ember kialakulása; homogenitás és diverzitás.
A csimpánz és az ember genomja. Mi teszi az embert emberré?
A viselkedés és az intelligencia: a genetika és a környezet-hatás összefonódása.
A magyarság nyelvi-, illetve etnikai eredetének kettőssége.
Az élet határainak feszegetése: lépések a mesterséges élet felé.
A hallgatók által feltett kérdések megbeszélése.
Számonkérés: szóbeli vizsga
 

Az előadó üzenete

A tantárgy célja és jelentősége: Az ezredfordulón ment végbe a biológiai tudományok eddigi legnagyobb forradalma, amelynek során a molekuláris biológia, a genetika, az informatika, továbbá a nagy teljesítményű laboratóriumi módszerek kapcsolatából létrejött egy új tudományág, a genomika. Ez a tudományág az élet legalapvetőbb jelenségeivel foglalkozik, eredményei alapvetően megváltoztatták biológiai szemléletünket, és ez napjainkban is folyamatosan módosul. A kurzus során biokémiai részleteket, ahol csak lehetséges, átugorjuk.

Ez a kurzus kifejezetten ajánlott azoknak a hallgatóknak, akik tudományos pályát terveznek.

Háttér: A molekuláris biológia fejlődését 1962 óta (tehát szinte a tudományág születésétől) mindmáig figyelemmel kísérem. A Kaposvári Egyetemen a Biotechnológia tantárgy alapozásaként 10-12 éven át oktattam a genomika és a molekuláris genetika alapjait. A fenti oktatási idő alatt fokozatosan alakítottam ki azokat a pedagógiai módszereket, amelyek segítségével érthetőbbé, könnyebbé lehet tenni a genomikai szemlélet elsajátítását. Ugyanakkor meg kell említenem, hogy magam genomikai vagy biotechnológiai kutatást sohasem végeztem, elsősorban élettannal foglalkoztam kísérletesen.

Jegyzetet elektronikus formában tudok a jelentkező hallgatók rendelkezésre bocsátani.

Kapcsolat: Kérem, hogy a jelentkező hallgatók adják meg nevüket, évfolyamukat, továbbá E-mail vagy mobiltelefon számukat az elérhetőség végett. Első találkozásunk idejét és helyét később fogom megadni, a további találkozások helyéről és idejéről ezután fogunk közösen dönteni.