Élettani és Biokémiai Tanszék    
 
 
Kötelező tárgyak
Élettan hirdetmények
Élettan – állatorvos
Élettan – biológus
Biokémia hirdetmények
Biokémia – állatorvos
Biokémia – biológus BSc
Biológiai kémia – MSc
Biológiai mérés – MSc
Fakultatív tantárgyak
Kardiológia alapjai
A sejtek élettana
Bioinformatika
Tanulás élettana
» Sugárbiológia
Nukleáris Medicina
Génsebészet
Funkcionális biokémia
Patobiokémia
Genomika
PhD tantárgyak
Hallgatók tájékoztatása
Home » Oktatás » Fakultatív tantárgyak » Sugárbiológia

Sugárbiológia állatorvosoknak

Típus: C
Kredit:
Óraszám: 24 óra (12 × 2 × 45 perc)
Előtanulmányok: kémia, biofizika
Előadó: Dr. Balogh Lajos OKK-OSSKI
Tantárgy kivonat: Célunk alapvető sugárbiológiai ismeretek átadása az állatorvostan hallgatók részére. A különböző típusú sugárzások általános, élő szervezetre kifejtett hatásának a megértetése. Az orvosi-, állatorvosi-, és agrárgazdasági sugáralkalmazási módszerek elméleti és gyakorlati vonatkozásainak feldolgozása. Reményeink szerint a tantárgy önmagában is használható információt nyújt, és egyben megalapozza a közeljövőben meghirdetni kívánt Állatorvosi Nukleáris Medicina című fakultációs tantárgy anyagát.
Tematika: Bevezetés, fogalmi meghatározások, történeti események, állatorvosi vonatkozások
Természetes sugárforrások, mesterséges sugárterhelés
Biológiai hatások, dózisösszefüggések
Sztochasztikus, determinisztikus hatások, helyi sugársérülések
Sugárzás okozta daganatképződés
Környezeti sugárbiológia
Agrárgazdasági sugáralkalmazások
Sugársterilezés
Sugárveszéllyel járó állatorvosi tevékenységek
Sugárvédelem. Vonatkozó törvényi szabályozás. Személyi védelem
Nemionizáló elektromágneses sugárzások biológiai hatásai
Gyakorlat: Látogatás az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetben. Laborbemutató.
Számonkérés: kollokvium (írásbeli teszt)
Osztályzás: ötfokozatú értékelés (jegy)
Ajánlott irodalom: Köteles György (szerk.): Sugáregészségtan, 2002
Szilvási István: A Nukleáris Medicina tankönyve, 2002
Damjanovich Sándor: Orvosi Biofizika, 2001
C.R.Berry, G.B.Daniel: Handbook of Veterinary Nuclear Medicine, 1996
Pethes György és Idei Antal: Az állatorvostudományokban használt legfontosabb radioizotóp módszerek, egyetemi jegyzet, 1978
 

Letölhető anyagok

1. Bevezetés PDF file - 2019 - 370 kB
2.Fizikai alapismeretek: radioaktív izotópok PDF file - 2018 - 950 kB
3. Radioaktív izotópok és sugárzás hatása az élő szövetekre PDF file - 2018 - 5.3 MB
4a. Radioaktív izotópok és sugárzás technológiai alkalmazásaa PDF file - 2018 - 4.2 MB
4b. Radioaktív izotópok és sugárzás orvosi alkalmazásaa PDF file - 2018 - 2.9 MB
5. Radioaktív izotópok lebomlása a környezetben, atomkatasztrófák PDF file - 2018 - 12 MB
6. „Szántóföldtől az asztalig” – radioaktív szennyeződések PDF file - 2018 - 2 MB
7. Bevezetés a nukleáris medicinába PDF file - 2018 - 2.3 MB
Vizsgaszabályzat PDF file - 2019 - 290 kB