Élettani és Biokémiai Tanszék    
 
 
Kötelező tárgyak
Élettan hirdetmények
Élettan – állatorvos
Élettan – biológus
Biokémia hirdetmények
Biokémia – állatorvos
Biokémia – biológus BSc
Biológiai kémia – MSc
Biológiai mérés – MSc
Fakultatív tantárgyak
Kardiológia alapjai
A sejtek élettana
Bioinformatika
Tanulás élettana
Sugárbiológia
» Nukleáris Medicina
Génsebészet
Funkcionális biokémia
Patobiokémia
Genomika
PhD tantárgyak
Hallgatók tájékoztatása
Home » Oktatás » Fakultatív tantárgyak » Nukleáris Medicina

Állatorvosi Nukleáris Medicina

A tantárgy címe: Válogatott fejezetek az Állatorvosi Nukleáris Medicina tárgyköréből
Típus: C
Kredit:
Óraszám: 24 óra (12 × 2 × 45 perc)
Előtanulmányok: kémia, biofizika
Előadó: Dr. Balogh Lajos OKK-OSSKI
Tantárgy kivonat: Célunk az állatorvosi nukleáris medicina alapvető ismereteinek átadása az állatorvostan hallgatók részére. A Sugárbiológia állatorvosoknak ill. ennek angol nyelvű változata (Radiobiology for vets) elnevezésű tantárgyak ismerete ajánlott, de nem kötelező érvényű. A fakultatív tantárgy keretein belül az állatorvosi nukleáris medicina kialakulásáról, jelenlegi helyzetéről igyekszünk teljes képet adni. A jelenlegi state of art szcintigráfiás módszerek és sugárterápiás protokolok lényegét a klinikum szemszögéből is próbáljuk láttatni, ami a betegszelekciót, az indikációk pontosítását, valamint a leletértelmezés klinikus állatorvosi feladatát is magában foglalja. Az állatorvosi nukleáris medicina eszköztárának kutatási feladatokban való lehetséges részvételét is érintjük.
Tematika: Szcintigráfia (bevezetés, fogalmi meghatározások, történeti események, állatorvosi vonatkozások, sugárvédelem)
Pajzsmirigy szcintigráfia
Csont- és csontvelői szcintigráfia
Onkológiai szcintigráfia
Gyulladás kereső szcintigráfia
Funkcionális szervi vizsgálatok
Sugárterápia (bevezetés, dózisfogalmak, történeti események, állatorvosi vonatkozások, sugárvédelem, hatástani alapok)
Külső sugárterápia (Teleterápia, Co-60 besugárzás)
Pajzsmirigy betegségek sugárterápiája
Szisztémás applikációk (csontáttétek palliációja, receptor targeting terápia, immunoradioterápia)
Lokális applikációk (Radiosynovectomia, intratumorális alkalmazások) Brachyterápia
Látogatás az OSSKI-ban. Laborbemutató
Számonkérés: kollokvium (írásbeli teszt)
Osztályzás: ötfokozatú értékelés (jegy)
Ajánlott irodalom: Köteles György (szerk.): Sugáregészségtan, 2002
Szilvási István: A Nukleáris Medicina tankönyve, 2002
Damjanovich Sándor: Orvosi Biofizika, 2001
C.R.Berry, G.B.Daniel: Handbook of Veterinary Nuclear Medicine, 1996
Pethes György és Idei Antal: Az állatorvostudományokban használt legfontosabb radioizotóp módszerek, egyetemi jegyzet, 1978
 

Letölhető anyagok

Bevezetés PDF file - 2010 - 2.5 MB
Szcintigráfiás vizsgálat PDF file - 2010 - 1.3 MB
Csontszcintigráfia PDF file - 2010 - 4.4 MB
Onkológiai szcintigráfia PDF file - 2010 - 1.9 MB
Szervi vizsgálatok PDF file - 2010 - 620 kB
Sugárterápia PDF file - 2010 - 2.2 MB
Brachyterápia, kezelések PDF file - 2010 - 2.3 MB