Élettani és Biokémiai Tanszék    
 
 
Kötelező tárgyak
Élettan hirdetmények
Élettan – állatorvos
Élettan – biológus
Biokémia hirdetmények
Biokémia – állatorvos
Biokémia – biológus BSc
Biológiai kémia – MSc
Biológiai mérés – MSc
Fakultatív tantárgyak
Kardiológia alapjai
A sejtek élettana
Bioinformatika
» Tanulás élettana
Sugárbiológia
Nukleáris Medicina
Génsebészet
Funkcionális biokémia
Patobiokémia
Genomika
PhD tantárgyak
Hallgatók tájékoztatása
Home » Oktatás » Fakultatív tantárgyak » Tanulás élettana

A tanulás élettana

Típus: C
Kredit: 2
Óraszám: 26 óra
Előtanulmányok: élettan 1
Előadó: Dr. Tóth István
 
Tantárgy kivonat: A tantárgy speciálisan másodéves hallgatóknak szól.

A kurzus fő célja a tanulást érintő idegélettani mechanizmusok, és pszichológiai faktorok didaktikus bemutatása, egyúttal szemléltetve a modern oktatásban leggyakrabban alkalmazott módszereket (frontális előadás, plenáris előadás, tutoriális képzés, önálló és csoportos tanulás előnyei). Az egyes témaköröket a makroszkópos idegélettani jelenségektől egészen a szubcelluláris folyamatokig a hallgatók változó oktatási rendszerben sajátíthatják el, melynek eredményeként megismerhetik a személyre szabott leghatékonyabb módszert.

Az előadássorozatba legalább két alkalommal beillesztésre kerül egy ' vitanap' , melynek keretén belül az egyetemünkön legelfogadottabb oktatási módszerek mellett illetve ellen kell érveket felsorakoztatni, amiket interaktív módon, hallgatók szerves részvételével ki is elemzünk.

A kurzus felépítéséből, interaktív jellegéből adódóan az órákon történő megjelenés és aktív részvétel a tárgy teljesítéséhez elengedhetetlen.

Számonkérés: írásbeli vizsga
Osztályzás: ötfokozatú értékelés (jegy)