Élettani és Biokémiai Tanszék    
 
 
Hallgatók pontjai
Órarend
Előadások
Gyakorlatok
Követelményrendszer
Kollokvium
A vizsga felépítése
Értékelés
» Feliratkozás
Esszékérdések
Vizsgabeosztás
Vizsgaeredmények
Hallgatói lecke
Tudományos diákkör
Home » Oktatás » Élettan – állatorvos » Kollokvium » Feliratkozás

Feliratkozás a vizsgára

A megadott vizsganapok valamelyikére a szorgalmi időszak végén, a pót-ZH-k megírása után lehet jelentkezni a hallgatói login területről. Feliratkozni legkésőbb a vizsgát megelőző munkanapon délig lehet.

A hallgatók a vizsga időpontját egy alkalommal elhalaszthatják. Vizsgát halasztani a hallgatói login területről lehet. Halasztani legkésőbb a vizsgát megelőző munkanapon délig lehet. Ha a vizsgára feliratkozott hallgató nem jön el vizsgázni, akkor minden esetben elveszít egyet az adott vizsgaidőszakra eső vizsgalehetőségei közül.

Probléma esetén forduljanak a tanszéki oktatási referenshez, Nagy Krisztinához. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a NEPTUN-rendszer két halasztást engedélyez, míg a tanszéki szabályzat csak egyet, ezért az összes adminisztrációt először a hallgatói login területen végezzék el!

Sikertelen vizsgát a hallgatók megismételhetik. Egy vizsgaidőszakban egy hallgató maximum háromszor ülhet le vizsgázni. Az ismételt vizsgáig minimum három napnak el kell telnie.