Élettani és Biokémiai Tanszék    
 
 
Hallgatók pontjai
Órarend
Előadások
Gyakorlatok
Követelményrendszer
Kollokvium
» A vizsga felépítése
Értékelés
Feliratkozás
Esszékérdések
Vizsgabeosztás
Vizsgaeredmények
Hallgatói lecke
Tudományos diákkör
Home » Oktatás » Élettan – állatorvos » Kollokvium » A vizsga felépítése

A vizsga felépítése

A kollokvium két részből áll:

Az első részben a hallgatók írásbeli belépőtesztet töltenek ki, amit az írásbeli vizsga előtt kijavítunk. A teszt kitöltésére 15 perc áll rendelkezésre. A teszt 15 kérdésből áll: 10 kérdés az élettani alapadatokat, 5 rövid kifejtendő kérdés pedig a gyakorlati anyagot kérdezi vissza. A maximálisan elérhető pontszám 15; ahhoz, hogy valaki írásbeli vizsgát tehessen, több mint 50%-ot (15 kérdésből min. 8 helyes válasz) kell elérnie. A belépőteszt egyes kérdéseire adott válaszokra csak 0 vagy 1 pont kapható, fél pontokat nem adunk.

A belépőteszt alól a hallgatók a következő módokon kaphatnak felmentést:
  • a második félév során elért összpontszámuk (az évfolyam legjobb 10 %-a)
  • sikeres Hallgatói Lecke alapján
  • akkor, ha a vizsga előtt lezárt élettan I és II félévek egyikben sem kellett gyakorlaton részt vennie
  • akkor, ha egy korábbi vizsga során a belépőtesztet sikeresen megoldotta
 
Aki a teszteket sikeresen megoldja, írásbeli vizsgával folytathatja a vizsgát.

Az írásbeli vizsgára 100 perc áll rendelkezésükre.

Az írásbeli vizsga három részből áll:
  • Az első részben ki kell tölteni egy 40 kérdésből álló egyszerű választásos tesztet, amely lefedi az állatorvosi élettan valamennyi témakörét. A 100%-os eredményű teszt 35 pontot ér.
  • A második részben egy ábrát kapnak az élettan egyik fejezetéből, amelyeket értelmezni kell, ki kell tölteni a megjelölt, hiányzó részeket, illetve válaszolniuk kell a feltett kérdésekre. Az ábra 100%-os eredményű megoldása 15 pontot jelent. Az ábrát az előadásokon vetített ábrákból választjuk.
  • Az írásbeli vizsga harmadik részében két, az ábra témájától független témakörhöz kapcsolódó esszékérdést kell kifejteni. Az egyik kérdés az első, a másik a második félév anyagából választjuk. Egy esszékérdés 100%-os eredményű megoldása 25 pontot ér. A lehetséges esszékérdések listáját alább találják meg. Szükség esetén az esszében kifejtendő résztémákat megadjuk.
 
Az írásbeli vizsgán maximum 100 pontot lehet gyűjteni. A vizsga sikeres, ha a hallgató minimum összesen 51 pontot ér el úgy, hogy a tesztkérdéseken minimum 34%-os eredményt, míg az ábrákon és az esszén minimum 26-26%-os eredményt ért el.