Élettani és Biokémiai Tanszék    
 
 
Hallgatók pontjai
Órarend
Előadások
Gyakorlatok
Követelményrendszer
Kollokvium
A vizsga felépítése
Értékelés
Feliratkozás
» Esszékérdések
Vizsgabeosztás
Vizsgaeredmények
Hallgatói lecke
Tudományos diákkör
Home » Oktatás » Élettan – állatorvos » Kollokvium » Esszékérdések

Esszékérdések

Belső környezet, folyadékterek

1. Milleau Interieur, kompartmentek, vízterek, vízterek változásai
2. Vízterek meghatározása
3. IC és EC tér egyensúlyát befolyásoló tényezők, vérplazma ionos és nem ionos összetevői
4. Plazmafehérjék funkciói, mérése, változásai
5. Az interstitialis folyadék kialakulása, mérése, összetétele és jelentősége

Vér

6. A vér élettani szerepe, alapfogalmak, vértérfogat változása
7. A vörösvérsejtek és a haemoglobin
8. Emberi- és állati vércsoportok
9. Neutrophyl és basophyl granulocyták
10. Eosinohyl granulocyták, mononukleáris phagocyták, vérlemezkék
11. Haemostasis (kivéve a véralvadási kaszkád) és a és a véralvadási folyamatok leállítása
12. A véralvadás: a véralvadási kaszkád

Immunélettan

13. Az immunrendszer elemei; a természetes immunitás és a komplementrendszer
14. Szerzett immunitás; az antigén és az ellenanyag szerkezete és funkcióik
15. A humorális immunitás; B-lymphocyták és az önkorlátozás
16. A celluláris immunitás; T-lymphocyták és az MHC-struktúra

Izomtan

17. Az izomműködés szabályozása és a motoros véglemez
18. Az izomösszehúzódás molekuláris mechanizmusa, elektromechanikai kapcsoltság
19. A harántcsíkolt izom típusai, izomműködés energiaforrásai és az oxigénadósság
20. Az izomműködés makroszkopikus jelenségei
21. A hossz-feszülés diagram: izommunka, teljesítmény; hőtermelés és izomfáradás
22. A simaizomra jellemző sajátosságok

Cardiovascularis rendszer

23. A szív elektorfiziológiája és az elektromechanikai kapcsoltság
24. Az elektrokardiogram elektrofiziológiája és analízise
25. A szívizomzat mechanikai tulajdonságai és a Starling-féle szívtörvény
26. A szívciklust jellemző paraméterek, térfogat frakciók és a szív perctérfogatát meghatározó tényezők
27. A szívciklus
28. A vérnyomást létrehozó tényezők; a vérnyomás nagysága az egyes érszakaszokon; a vérnyomás mérése
29. A mikrocirkuláció, anyagáramlás a kicserélési szakaszon; a vénás keringés
30. A cardiovascularis szabályozás lokális tényezői
31. A cardiovascularis szabályozás idegi tényezői
32. Speciális keringések: coronaria-, bőr-, agyi, splanchnikus és magzati keringés

Légzés

33. A pulmonális keringés jellegzetességei, a tüdő perfúziója; gázok diffúziója a tüdőben
34. A légutak szerepe a légzésben, légzőmozgások, lihegés
35. Légzésifrakciók, ventilációs koefficiens
36. Pulmonális- és pleurális nyomásviszonyok a légzés során; a légzési munka és a compliance
37. Az oxigén és a szén-dioxid transzportja
38. A légzés idegi és kémiai szabályozása
39. A madarak légzése

Kiválasztás

40. A kiválasztás alapvető folyamatai (filtráció, reabszorpció, szekréció, exkréció)
41. A veseműködés fontos paraméterei (clearance, extrakció, RPF, RBF, GFR)
42. Transzportfolyamatok a proximális tubulusban
43. Transzportfolyamatok a Henle-kacsban és a distalis kanyarulatos csatornában; Ammónia- és káliumtranszport
44. Transzportfolyamatok az összekötőcsőben és a gyűjtőcsatornában; víztranszport
45. A vese ozmotikus gradiense és ozmotikus kapacitása
46. A vesekeringés autoregulációja és idegi szabályozása
47. Ozmoreguláció a vesében, antidiuretikus hormon
48. Volumenreguláció a vesében, renin-angiotenzin rendszer, aldoszteron és az ANP
49. Az elvezető húgyutak és a vizeletürítés folyamata

Emésztés, felszívódás

50. A táplálékfelvétel és a tápcsatorna neurohormonális szabályozása
51. Táplálékfelvétel, nyáltermelés, nyelés
52. A gastrointestinalis tractus motorikája és annak elektrofiziológiája
53. A gyomornedvtermelése és annak szabályozása
54. A pancreasnedv termelése, funkciói és szabályozása
55. Az epe termelése, funkciói és szabályozása
56. Szénhidrátok emésztése és felszívódása
57. Zsírok emésztése, felszívódása és transzportja
58. Fehérjék emésztése és felszívódása
59. Az elektrolit és víz transzportja az emésztőtraktusban; vasfelszívódás
60. Vastagbélemésztés, bélsárképződés, defaecatio
61. Az előgyomrok motorikája, böfögés, kérődzés
62. Madarak emésztésének jellegzetességei

Anyag- és energiaforgalom, hőszabályozás

63. A tápanyagok égéshője, a szervezetbe került bruttó energia sorsa
64. Alap- és nyugalmi anyagcsere, befolyásoló tényezők
65. Kalorimetriás módszerek; a légzési hányados (RQ) fogalma és jelentősége
66. A hőegyensúly tényezői és a környezeti hőmérséklet hatása
67. A testhőmérséklet szabályozása
68. Thermogenesis sejtszinten

Mineráliák, csont

69. A kalcium és a foszfor élettani szerepe; felszívódása, megoszlása és kiürülése a szervezetből
70. Az osteoblastok, osteoclastok és osteocyták élettani szerepe
71. A parathormon, a calcitonin és a D-hormon szerepe a Ca- háztartás szabályozásában

Endokrinológia

72. Hormonok osztályozása, ligand-receptor kölcsönhatás és a feed-back mechanizmus
73. Sejtek közötti kommunikáció és az intracelluláris receptorokon keresztül történő jelátvitel
74. Membrán receptorokhoz kötött jelátvitel
75. Hypothalamicus üríttető (releasing) és gátló (inhibitorikus) hormonok
76. Az adenohypophysis; az ACTH szintézise és ürítése
77. A növekedési hormon
78. A neurohypophysis és hormonjai
79. Az MSH és a tobozmirigy
80. A pajzsmirigyhormonok
81. Glükokortikoidok szintézise, szabályozásuk és élettani hatásuk
82. Glükokortikoidok farmakológiai hatása és a stressz élettana
83. Mineralokortikoidok
84. A katekolaminok
85. Az inzulin és a glukagon
86. Az eikoszanoidok

Szaporodási folyamatok

87. Nemi ciklus neuroendokrin szabályozása
88. Proösztrusz
89. Ösztrusz
90. Metösztrusz, diösztrusz, anösztrusz
91. Megtermékenyítés; embriógenezis, és a vemhesség anyai felismerése
92. A vemhesség alatti hormonális jellegzetességek és a fetoplacentalis egység
93. Az ellés során megfigyelhető hormonális változások; az ellés folyamata
94. A tejmirigy kialakulása és a tejtermelés
95. A hím nemi szervek, a hím nemi működés hormonális szabályozása és a spermatogenesis
96. A járulékos nemi mirigyek szerepe hím állatokban és a hím nemi reflexek
97. Madarak szaporodásbiológiája

Idegtan

98. Nyugalmi membrán potenciál, helyi válasz, akciós potenciál és terjedése
99. Axonális transzport és a szinaptikus ingerületátvitel, sensorok; az ioncsatornák típusai
100. A gerincvelő főbb jellegzetességei, szerveződése, neuronhálózatok, Rexed féle zónák, dermatómák
101. Reflexek és mozgásmintázatok
102. Az autonóm (vegetatív) idegrendszer
103. A központi idegrendszer érző működése, és a fájdalom élettana
104. A testtartás szabályozása a központi idegrendszerben
105. A célirányos mozgás központi idegrendszeri mechanizmusai és a kisagy
106. Az alvás élettana; formatio reticularis, a limbikus rendszer és viselkedés
107. Magasabb rendű agyi működések: memória és tanulás; feltétlen és feltételes reflexek
108. Receptorok, alapvető testérzetek, ízérzékelés és szaglás
109. Fénylátás, színlátás; sejtszintű mechanizmusok
110. Tárgylátás, látásélesség, látótér, szemmozgások, látópályák
111. A belső fül működése; hallás és egyensúlyozás sejtszintű folyamatai
 
 
Random választott kérdések:
  • Izomtan
    • 21. A hossz-feszülés diagram: izommunka, teljesítmény; hőtermelés és izomfáradás
  • Szaporodási folyamatok
    • 90. Metösztrusz, diösztrusz, anösztrusz