Élettani és Biokémiai Tanszék    
 
 
Hallgatók pontjai
Órarend
Előadások
Gyakorlatok
Követelményrendszer
Kollokvium
A vizsga felépítése
» Értékelés
Feliratkozás
Esszékérdések
Vizsgabeosztás
Vizsgaeredmények
Hallgatói lecke
Tudományos diákkör
Home » Oktatás » Élettan – állatorvos » Kollokvium » Értékelés

A vizsga értékelése

Az írásbeli vizsga követelményei

Feladat Ajánlott időtartam Maximális pontszám Bukást jelent ha
Teszt 35 perc 35 pont <= 33%
Ábra 15 perc 15 pont <= 25%
1. esszé 25 perc 25 pont <= 25%
2. esszé 25 perc 25 pont <= 25%
Összesen: 100 perc 100 pont <= 50 pont
 
A kollokviumon a tananyag ismeretét ötfokozatú skálán minősítjük.

Összpontszám Érdemjegy
0-50 pont 1 (elégtelen)
51-60 pont 2 (elégséges)
61-70 pont 3 (közepes)
71-80 pont 4 (jó)
81-100 pont 5 (jeles)