A sejtek élettana

Típus:

B
Kredit:
Óraszám: 15 óra
Előtanulmányok: élettan kollokvium – a tananyag angol nyelvű, a vizsga magyarul van
Előadó: Dr. Bartha Tibor egyetemi tanár
Tematika: • Vizsgálómódszerek
• Plazmamembrán
• Sejtosztódás
• Energiaátalakítás
• A sejten belüli terek élettani jelentősége
• A citoszkeleton és jelentősége az egyes életciklusokban és sejttípusokban
• Sejtek közötti jelzőrendszerek
• Az extracelluláris mátrix
• Sejtkapcsolat
• A folyamatos szövetrendszer fenntartása
Számonkérés: beszámoló (magyar nyelven)
Osztályzás: ötfokozatú értékelés (jegy)

 

A tananyag a kurzus elearning oldalán érhető el (elearning.univet.hu).