Előadások

Az ismeretek elmélyítése és azok gyakorlatiasabb formában való tálalása érdekében az órák interaktív formában kerülnek megtartásra, ahol a hallgatók tudásszintjüknek és érdeklődésüknek megfelelően a tananyag részeit célzottan tárgyaljuk. Ezen túlmenően a gyakorlati és szemináriumi modulokban lehetőség nyílik a témákhoz kapcsolódó gyakorlati aspektusok megismerésére, valamint vonatkozó szakirodalom feldolgozására és prezentálására.

Előadások felépítése

Az elméleti anyagot törzsanyagra és kiegészítő anyagra bontjuk. A törzsanyagot az előadásokon bemutatott Power Point-formátumú anyagok képezik, amelyek a tanszék honlapjáról a hallgatóság számára megadott felhasználónévvel és jelszóval letölthetők. Kiegészítő anyagként az "Ajánlott irodalom" címszó alatt számos értékes forrást jelölünk meg.

Az elméleti modul általában egy interakcióra és beszélgetésre épülő előadás, ahol az oktató összefoglalja a témakor tananyagát, röviden elmagyarázza a definíciókat, és átadja a megértéshez szükséges alapinformációkat. Az élettan a szervezet működésével foglalkozó tudomány, ami alapvetően folyamatok és szabályozó mechanizmusok írnak le. Ezért a legfőbb elvárás a kiadott tananyag 100%-os elsajátítása helyett („magolás”), a szervrendszerek és a szervezet egészének működésének megértése. A kiadott előadás anyag általában bővebb mint az előadáson elhangzott tananyag, a teljes folyamat megértését segíti. A tantárgy sikeres teljesítéséhez az előadásokon való aktív részvétel és a kiadott anyag alapos tanulmányozása együttesen ajánlott. Szüksége esetén az előadáson nem érintett anyagrészek átbeszélésére a szemináriumi órákon és a gyakorlatokon tartandó interaktív óra keretében lesz lehetőség a hallgatók igénye szerint. Ezen felül előzetes egyeztetést követően konzultációs lehetőséget is biztosítunk.

Előadások ütemezése

A félév során előreláthatólag az alábbi tematika szerint fogunk haladni. Az esetleges változásokról a hallgatókat időben értesítjük.

Dátum

Időpont

Téma

2020.09.14

8:15-11:00

Bevezetés, Folyadékterek

2020.09.21

8:15-11:00

A vér élettana

2020.09.28

8:15-11:00

A szervezet védekezőrendszere, immunélettan

2020.10.05

8:15-11:00

A mozgás élettana, izomélettan

2020.10.12

8:15-11:00

A neuroendokrin működések

2020.10.19

8:15-11:00

A légzés élettana

2020.10.26

8:15-11:00

A keringés és a szívműködés élettana

2020.11.02

8:15-11:00

Anyagcsere és energiaforgalom, Hőforgalom és hőszabályozás, Ásványi anyagok, csont

2020.11.09

8:15-11:00

A kiválasztás, a veseműködés élettana

2020.11.16

8:15-11:00

A tápcsatorna működése, az emésztés élettana

2020.11.23

8:15-11:00

Érzékszervek

2020.11.30

8:15-11:00

Az idegrendszer élettana

2020.12.07

8:15-11:00

A reprodukció élettana

2020.12.14

8:15-11:00

Pót ZH

 

Kötelező szakirodalom

 • A tanszéki honlapról letölthető fejezetek (ppt prezentációk)
 • Az előadáson elhangzottak

Ajánlott szakirodalom

 • Cunningham J. G. (2007): Textbook of Veterinary Physiology. Philadelphia: W. B. Saunders, Engelhardt W., Breves G. (2005): Physiologie der Haustiere. Stuttgart: Enke
 • Fonyó A. (2013): Az orvosi élettan tankönyve. Budapest: Medicina Kiadó
 • Frenyó V. L., Bartha T.: Állatorvosi élettan előadások
 • Ganong W. F. (1990): Az orvosi élettan alapjai. Budapest: Medicina
 • Győrffy A., Rónai Zs.: Élettani gyakorlatok
 • Kiss J. (2004): Élettan: Feladatok és megoldások. Budapest: Typotex Kiadó
 • Prosser C. L. (1991): Comparative Animal Physiology I-II. New York: John Wiley and Sons
 • Rudas P., Frenyó V. L. (szerk.1995): Az állatorvosi élettan alapjai. Budapest: Springer
 • Sass M., Zboray G.: Összehasonlító anatómiai előadások kötetei. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.
 • Silbernagl S., Despopoulos A.(1996): SH atlasz: Élettan. Budapest: Springer
 • Sjaastad O. V., Hove K, Sand, O. (2010): Physiology of Domestic Animals. Oslo: Scandinavian Veterinary Press
 • Swenson M. J. (2004): Dukes' Physiology of Domestic Animals. Ithaca: London: Cornell University Press
 • Zboray G. (szerk.2010): Összehasonlító anatómiai praktikum I-II. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó Kft.

A légzés élettana