Előadások

Az ismeretek elmélyítése és azok gyakorlatiasabb formában való tálalása érdekében az órák interaktív formában kerülnek megtartásra, ahol a hallgatók tudásszintjüknek és érdeklődésüknek megfelelően a tananyag részeit célzottan tárgyaljuk. Ezen túlmenően a gyakorlati és szemináriumi modulokban lehetőség nyílik a témákhoz kapcsolódó gyakorlati aspektusok megismerésére, valamint vonatkozó szakirodalom feldolgozására és prezentálására.

Előadások felépítése

Az elméleti anyagot törzsanyagra és kiegészítő anyagra bontjuk. A törzsanyagot az előadásokon bemutatott Power Point-formátumú anyagok képezik, amelyek a kurzus egyetemi elearning oldalán érhetők el (elearning.univet.hu). Kiegészítő anyagként az "Ajánlott irodalom" címszó alatt számos értékes forrást jelölünk meg.

Az elméleti modul általában egy interakcióra és beszélgetésre épülő előadás, ahol az oktató összefoglalja a témakor tananyagát, röviden elmagyarázza a definíciókat, és átadja a megértéshez szükséges alapinformációkat. Az élettan a szervezet működésével foglalkozó tudomány, ami alapvetően folyamatok és szabályozó mechanizmusok írnak le. Ezért a legfőbb elvárás a kiadott tananyag 100%-os elsajátítása helyett („magolás”), a szervrendszerek és a szervezet egészének működésének megértése. A kiadott előadás anyag általában bővebb mint az előadáson elhangzott tananyag, a teljes folyamat megértését segíti. A tantárgy sikeres teljesítéséhez az előadásokon való aktív részvétel és a kiadott anyag alapos tanulmányozása együttesen ajánlott. Szüksége esetén az előadáson nem érintett anyagrészek átbeszélésére a szemináriumi órákon és a gyakorlatokon tartandó interaktív óra keretében lesz lehetőség a hallgatók igénye szerint. Ezen felül előzetes egyeztetést követően konzultációs lehetőséget is biztosítunk.

Kötelező szakirodalom

Ajánlott szakirodalom

 • Cunningham J. G. (2007): Textbook of Veterinary Physiology. Philadelphia: W. B. Saunders, Engelhardt W., Breves G. (2005): Physiologie der Haustiere. Stuttgart: Enke
 • Fonyó A. (2013): Az orvosi élettan tankönyve. Budapest: Medicina Kiadó
 • Frenyó V. L., Bartha T.: Állatorvosi élettan előadások
 • Ganong W. F. (1990): Az orvosi élettan alapjai. Budapest: Medicina
 • Győrffy A., Rónai Zs.: Élettani gyakorlatok
 • Kiss J. (2004): Élettan: Feladatok és megoldások. Budapest: Typotex Kiadó
 • Prosser C. L. (1991): Comparative Animal Physiology I-II. New York: John Wiley and Sons
 • Rudas P., Frenyó V. L. (szerk.1995): Az állatorvosi élettan alapjai. Budapest: Springer
 • Sass M., Zboray G.: Összehasonlító anatómiai előadások kötetei. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.
 • Silbernagl S., Despopoulos A.(1996): SH atlasz: Élettan. Budapest: Springer
 • Sjaastad O. V., Hove K, Sand, O. (2010): Physiology of Domestic Animals. Oslo: Scandinavian Veterinary Press
 • Swenson M. J. (2004): Dukes' Physiology of Domestic Animals. Ithaca: London: Cornell University Press
 • Zboray G. (szerk.2010): Összehasonlító anatómiai praktikum I-II. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó Kft.