SoftVets: ”Pan-European soft skills curriculum for undergraduate
veterinary education”

 

Az állatorvosképzéssel foglalkozó kutatások és felmérések napjainkban azt mutatják, hogy növekszik az igény az állatorvosok olyan kompetenciákkal történő felruházása iránt, amelyek képessé teszik őket megfelelni a változó világ állította kihívásoknakkal, a társadalmi elvárásokkal és az állatorvosi szakma rájuk nehezedő terhelésével szemben. Ezek a készségek és fejlesztéseik létfontosságúak az állatorvosok teljesítményének eredményességéhez, valamint a szakmai munka modernizálásához annak érdekében, hogy az állatorvosok rugalmasabban és biztosabban/biztonságosabban tudjanak reagálni a szakmai kihívásokra. Ezért a projekt célcsoportja az állatorvostan hallgatók közössége, akiket minél alaposabban fel kell készíteni az életben és a jövőbeli munkakörnyezetükben rájuk váró kihívásokra.

A projekt (http://www.softvets.eu/) célja egy olyan oktatási keretrendszer kialakítása, amely alkalmas az állatorvostan hallgatók nem szakmai, de a szakmai sikerességhez elengedhetetlen készségeinek (ún. life skills) fejlesztésére és bevezethető az állatorvosi képzésbe egész Európában. Mivel a mai, modern, szakmai sikerességhez elengedhetetlen készségek köre elég tág, a projektünk 3 fő tématerületet választott vizsgálatra. Ezek a kommunikációs készségek és a vállalkozói, valamint a digitális kompetenciák. A konzorcium először létrehozott – számos európai egyetem megkérdezésével - egy ajánlás-halmazt a tanítandó készségekhez kapcsolható kimeneti követelményekről, aztán kidolgozott egy módszert az oktatók felkészítésére/továbbképzésére a nem szakmai kompetenciák tanítására, végül végrehajtott egy próbaoktatást három partner intézetnél. A kiválasztott egyetemek a zágrábi, a ljubljanai és a budapesti állatorvosképző intézmények voltak.

A projekt 2018-ban indult és 24 hónapra kapott támogatást, azonban a 2020 márciusában Európát is elérő koronavírusjárvány miatt egy év hosszabbításért folyamodtunk, amit megkaptunk, így 2021. szeptember 30-án ér véget.

A végső következtetéseket a hallgatói szervezetek (pl. IVSA), a szakmai kamarák, továbbá az akkreditációt végző európai testület (EAEVE) részvételével vonjuk le, hogy biztosak lehessünk abban, hogy az általunk létrehozott keretrendszer megfelel a hallgatói, oktatói és szakmapolitikai, valamint munkaerőpiaci igényeknek.

Projekt koordinátor:

Zágrábi Egyetem, Állatorvosi Kar

Partnerek:

Állatorvostudományi Egyetem, Budapest

Állatorvostudományi Egyetem, Bécs, Ausztria

Állatorvosi Főiskola Alapítvány, Hannover, Németország

Bécsi Tudományegyetem

EAEVE

Ljubljanai Egyetem, Állatorvosi Kar, Szlovénia

A projektről további információt talál az „Erasmus+ Project Results Platform” honlapon:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-HR01-KA203-047494