A Vizsga

Az élettan oktatása írásbeli kollokviummal zárul. A kollokviumra bocsátás előfeltétele mindkét félév elméleti és gyakorlati moduljának sikeres teljesítése.

A kollokviumon mindkét félév elméleti és gyakorlati anyagát visszakérdezzük. A kollokviumon a hallgatóknak a leckekönyvükkel kell megjelenniük. A vizsgázó hallgató személyazonosságát a vizsga elején a vizsgafelügyelők ellenőrzik. A vizsgadolgozat írása alatt a hallgatókra ugyanazon szabályok és előírások vonatkoznak, mint a zárthelyi dolgozatok írása során. 

A szabályokat illetve előírásokat megszegő hallgatók vizsgáját felfüggesztjük, vizsgájukra automatikusan elégtelent (1) adunk.

Vizsgajelentkezés

A megadott vizsganapok valamelyikére a hallgatói login területen és Neptunban a szorgalmi időszak végén, a félév lezárását követően lehet jelentkezni (pót-ZH-k megírása és kijavítása után). Feliratkozni (illetve vizsgáról leiratkozni) legkésőbb a vizsgát megelőző munkanapon délig lehet. A hallgatók a vizsga időpontját egy alkalommal elhalaszthatják. Halasztani legkésőbb a vizsgát megelőző munkanapon délig lehet. Ha a vizsgára feliratkozott hallgató nem jön el vizsgázni, akkor minden esetben elveszít egyet az adott vizsgaidőszakra eső vizsgalehetőségei közül.

A vizsga felépítése

1. A belépőteszt

A vizsga első részében a hallgatók írásbeli belépőtesztet töltenek ki, amit az írásbeli vizsga előtt kijavítunk. A teszt kitöltésére 15 perc áll rendelkezésre. A teszt 15 kérdésből áll: 10 kérdés az élettani alapadatokat, 5 rövid kifejtendő kérdés pedig a gyakorlati anyagot kérdezi vissza. Ahhoz, hogy valaki írásbeli vizsgát tehessen, több mint 50%-ot (15 kérdésből min. 8 helyes válasz) kell elérnie. A gyakorlati beugró alól felmentett hallgatók ráérnek később a vizsga második részében megjelenni.
A belépőteszt alól a hallgatók a következő módokon kaphatnak felmentést:

  • második félév lezárásakor az elért összpontszámuk alapján az évfolyam legjobb 10 %-ába tartoznak
  • sikeres hallgatói lecke megírása esetén
  • ha a vizsga előtt lezárt élettan I és II félévek egyikben sem vett részt gyakorlaton (felmentett)
  • akkor, ha egy korábbi vizsga során a belépőtesztet sikeresen megoldotta

2. Az írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsgára 100 perc áll rendelkezésükre. A felépítése a zárthelyi dolgozatok során megszokottakra hasonlít:

  • Az első részben ki kell tölteni egy 40 kérdésből álló egyszerű választásos tesztet, amely lefedi az állatorvosi élettan valamennyi témakörét. A 100%-os eredményű teszt 35 pontot ér.
  • A vizsga második része egy ábraelemzés, ahol ki kell tölteni a megjelölt, hiányzó részeket, illetve válaszolni kell a feltett kérdésekre. Az ábrát az előadásanyagban megtalálható ábrákból választjuk. Az ábra 100%-os eredményű megoldása 15 pontot jelent. 
  • Az írásbeli vizsga harmadik részében két, az ábra témájától független témakörhöz kapcsolódó esszékérdést kell kifejteni. Az egyik kérdés az első, a másik a második félév anyagából sorsolja a vizsgát nyomtató rendszer (a témakörök félévenkénti beosztása itt található). Egy esszékérdés 100%-os eredményű megoldása 25 pontot ér. A lehetséges esszékérdések aktuális listája megtalálható a honlapon. 

Az írásbeli vizsgán maximum 100 pontot lehet gyűjteni. A vizsga sikeres, ha a hallgató minimum 51 pontot ér el úgy, hogy a tesztkérdéseken minimum 34%-os eredményt, míg az ábrákon és az esszén minimum 26-26%-os eredményt ért el.

Az írásbeli vizsga követelményei

Feladat

Ajánlott időtartam

Maximális pontszám

Bukást jelent ha

Teszt

35 perc

35 pont

≤ 33%

Ábra

15 perc

15 pont

≤ 25%

1. esszé

25 perc

25 pont

≤ 25%

2. esszé

25 perc

25 pont

≤ 25%

Összesen:

100 perc

100 pont

≤ 50 pont

 

Érdemjegy

Az indexbe és a Neptunba bekerülő érdemjegy 3 komponensből tevődik össze:

Óralátogatás* 15%
ZH eredmények a 2 félév során 25%
Vizsga eredménye* 60%
Összesen 100%

*A járványhelyzett miatt 2020/21-es tanév első szemeszterétől az óralátogatást nem számítjuk bele viszgajegybe. A érdemjegyet kizárólag a ZH-kon és a vizsgán elért eredmény alapján számítjuk (ZH: 25%; vizsga: 75%). 

 

 

Össz százalék

Érdemjegy

0-50 %

1 (elégtelen)

51-60 %

2 (elégséges)

61-70 %

3 (közepes)

71-80 %

4 (jó)

81-100 %

5 (jeles)

A 2018/19-es tanévtől az élettani előadásokon való részvételt folyamatosan dokomuntáljuk, a korábban végzett hallgatók esetében csak a ZH eredmények és  vizsgaeredmény számít.

 

FONTOS:  A végleges potnokat egy számítógépes rendszer az elért részpontokból automatikusan számolja. Az egyes alegységekben megszerzett pontok nem egyeznek meg a végleges eredménybe számított pontokkal (azaz például egy tesztkérdés vagy ábrán megszerezhető pont nem egyenlő egy ponttal az összesen megszerezhető 100 pontból)!