A vizsgára bocsájtás követelményei

A félév elfogadásához a gyakorlati modul és az elméleti modul követelményeit is teljesíteni kell, amelyeket csak az adott félév szorgalmi időszakában lehet a tanszék által előre meghirdetett időpontokban. A szorgalmi időszak végével minden további javítási lehetőség megszűnik. Ezek után a követelmények teljesítése már csak az adott szemeszter újrafelvételével és teljes ismétlésével lehetséges.

A félév teljesítése

Az elméleti modul követelményeinek az a hallgató felel meg, aki az első és a második félév során gyűjthető pontok több mint 50 %-át megszerzi, valamint nincs olyan zárthelyi dolgozata (ZH-ja), amely 7 pontosnál rosszabbra sikerül. A gyakorlati modul követelményei részletesen a Gyakorlat részben olvasható).

Amennyiben a hallgató vagy csak az elméleti vagy csak a gyakorlati modul követelményeit teljesíti, féléve nem fogadható el, azonban a tárgy újrafelvétele során a már teljesített (elméleti vagy gyakorlati) modul alól alanyi jogon felmentést kap. Egy adott modul újrafelvételével, a sikertelen félév megfelelő moduljának adatai törlődnek, így a modul korábbi részleges teljesítése nem vehető figyelembe.

Félév végi jegy / aláírás

A hallgatók az első félév végén gyakorlati jegyet kapnak. A gyakorlati jegyet a félév során elért pontszámok alapján adja a tanszék. A következő táblázat mutatja a százalékos, illetve az abszolút ponthatárokat, figyelembe véve a gyakorlaton szerezhető +1 pontokat, illetve a gyakorlat alóli felmentéseket.

Százalék max. 60 pont* max. 65 pont** Osztályzat
0 % - 50 % 0-30 0-32 elégtelen
51 % - 62 % 31-37 33-40 elégséges
63 % - 75 % 38-45 41-48 közepes
76 % - 87 % 46-52 49-56
88 % - 100 % 53-60 57-65 jeles

 *: A gyakorlat alól felmentett hallgató maximum 60 pontot érhet el.
**: Az a hallgató, akinek sem gyakorlat, sem ZH alól nincs felmentése, 65 pontot érhet el.

(A fentiek alapján például a hallgató, aki sem az elméleti, sem a gyakorlati modul alól nincs felmentve maximum 5×1 + 3×20, azaz 65 pontot szerezhet, ebből legalább 63 pontot kell elérnie a félév teljesítéséhez.)

Ha egy hallgató a második félévben nem teljesíti a gyakorlati vagy az elméleti modul követelményeit, az indexébe "nem felelt meg" minősítést kap.

A második félév a vizsgával zárul.

Igazolás

A tanszék a hallgatók tanulmányi teljesítményéről semmilyen igazolást nem jogosult kiállítani. Bármilyen tanulmányi igazolás kérelmezése ügyében kérjük, forduljanak a Tanulmányi Osztályhoz.