Szemináriumi modul

A szemináriumi modul keretein belül a hallgató az élettannal kapcsolatos aktuális kutatási témákba és az adott témakör szakirodalmába kap mélyebb betekintést. A félév során tartott szemináriumi alkalmakon az aktív részvételt pontokkal jutalmazzuk (max 5).

  1. Szemináriumi beugró (2 pont): az adott héten hétfőn tartott előadáson szóban elhangzó tananyagra vonatkozó rövid kérdés. A kérdést hétfői előadáson jelen lévő, figyelő, az elhangzottakat megértő hallgató könnyedén meg tudja válaszolni.
  2. Aktív részvétel és a szemináriumi feladat elvégzése (3 pont). A pontozás nagyban függ az adott órai feladattól. A részletekről az adott szeminárium oktatója a helyszínen ad tájékoztatást.

Maximálisan elérhető pontszám: 4×5 = 20

A félévvégi értékelés a félév során elért pontok alapján az alábbi skála szerint történik:

Összpontszám

Érdemjegy

0-6 pont

1 (elégtelen)

7-9 pont

2 (elégséges)

10-12 pont

3 (közepes)

13-14 pont

4 (jó)

15-20 pont

5 (jeles)