Összehasonlító élettan biológusoknak

Az élettan a biológiai tudományok egyike. Tárgya az egészséges szervezet sejtjeiben, szöveteiben, szerveiben lezajló térbeli és időbeli folyamatok leírása, és azoknak az egész szervezet működése szintjén történő magyarázata. A működések leírásához felhasználja a fizika, a kémia, a biofizika és a biokémia által nyújtott kvantitatív és kvalitatív vizsgáló eljárásokat.

Az Összehasonlító Élettan tantárgy elsősorban az emlősállatokban végbemenő folyamatokat ismerteti, mely nagy hasonlóságot - gyakran egyezőséget - mutat az emberben megfigyelhető jelenségekkel. Emellett a biológushallgatók 1-1 példán keresztül nagyon röviden megismerhetik az emlősöknél alacsonyabb rendszertani szinteken lévő állatok szervezetének főbb jellegzetességeit is.

Az elsajátított ismeretek alapján a hallgatók képessé válnak arra, hogy az állati szervezet felépítésén túl, annak bonyolult működését is megismerjék, mely elengedhetetlen a későbbi állatokkal kapcsolatos kísérleti vagy terepi munka eredményes lefolytatásához.

 

A biológus BSc szakon oktatott élettan 3 oktatási modulra osztható.

  • Elméleti modul (14×3 óra)
  • Gyakorlati modul (14 óra)
  • Szemináriumi modul (14 óra)

Az Összehasonlító élettan sikeres elvégzéséhez mindhárom modult teljesíteni kell.