Gyakorlati modul

Az elméleti képzéshez szorosan kapcsolódik a gyakorlati modul. A gyakorlatokat tömbösítve tartjuk, melyből összesen 4-et kell teljesíteni a félév során az előre meghirdetett időpontokban.

A gyakorlatokok három fő alapelv figyelembevételével lettek összeállítva: az élettan megértését önkísérletek, állatkísérletek és számítógépes szimulációk egyaránt segítik. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az állatkísérleteket a gyakorlatok során manuálisan, a kísérletben aktívan közreműködve is el kell végezniük, különben a gyakorlatukat nem tudjuk elfogadni!

Az adott gyakorlatokhoz tartozó gyakorlati jegyzeteket a tanszék honlapjáról PDF-formátumban lehet letölteni.  Mivel a gyakorlati jegyzet folyamatosan változik, a korábbi évek anyaga nem használható. A letöltéshez szükséges jelszót a Tanszék az első előadást követően ismerteti a hallgatókkal.

Gyakorlati beosztás

A gyakorlat beosztását és a letölthető anyagokat a kurzus egyetemi elearning oldalán találják (elearning.univet.hu).


A gyakorlat menete

 1. A gyakorlatokon a (hallgató által biztosított) köpeny használata kötelező! A kabátokat és a táskákat az előtér erre kijelölt zárható szekrényeiben kell elhelyezni. A gyakorlóba kizárólag a gyakorlati jegyzetet és az írószert lehet bevinni. Köpeny illetve a megfelelő gyakorlati jegyzet hiányában a hallgató a gyakorlaton nem vehet részt.
 2. Belépőteszt: A hallgatók minden gyakorlat elején egy 10 kérdésből álló belépőtesztet írnak, melyek a gyakorlati anyag ismeretét ellenőrzi. Az a hallgató, aki lekési a belépőtesztet, a gyakorlaton nem vehet részt.
 3. A beugróteszt után a gyakorlati feladatok és azok javasolt sorrendjének ismertetése következik, valamint a feladat elvégzéséhez szükséges műszerek, eszközök és azok használatának bemutatása. Ekkor nyílik mód a tananyaggal kapcsolatos kérdések megbeszélésére is.
 4. Ezt követően a kijelölt feladatok elvégzésére kerül sor, a gyakorlatok jellegétől függően közösen vagy egyénileg.
 5. A feladatok elvégzése után az eredmények kiértékelése, megbeszélése és ezek alapján a gyakorlati jegyzet kitöltése gyakorlatvezető útmutatásai alapján. A gyakorlatvezető a gyakorlati jegyzeteket a gyakorlat végén ellenőrzi.
 6. A gyakorlat a munkahelyek rendberakásával végződik (a műszerek kikapcsolása, eszközök megtisztítása, egyszerhasználatos kellékeknek megfelelő tárolóba való elhelyezése).

 

Követelmények

A hallgatóknak az összes gyakorlatot sikeresen teljesíteni kell. A gyakorlatok elején megírt 10 kérdésből álló belépőtesztet a gyakorlat vezetője a gyakorlat végéig javítja ki. A belépőteszt eredménye lehet:

helyes válasz

eredmény

következmény

6≤

elfogadott

 

≤5

nem elfogadott

a félév végén a pótgyakorlaton bővített tesztet kell írnia

 

A hallgatók szempontjából egy gyakorlatnak három különböző státusza lehetséges:

 

Sikeresen teljesített, ha:

 • a gyakorlaton aktívan rész vesz
 • a gyakorlatvezető nem észlel súlyos tudásbeli hiányosságot a hallgatónál
 • a belépőtesztje elfogadott (≥6)​

Sikertelen, ha:

 • a hallgató a gyakorlaton megjelent, azonban a fentiek közül bármelyik feltétel nem teljesül.

Mulasztott, ha

 • a hallgató a gyakorlaton nem jelenik meg, vagy a gyakorlatról engedély nélkül idő előtt távozik.

Pótgyakorlat

A mulasztott és a sikertelen gyakorlatokat pótolni kell! A félév végén a tanszék egy előre meghirdetett időpontban két gyakorlat pótlására ad lehetőséget. A pótgyakorlat időpontja után a tanszék további javítási lehetőséget nem ad.

A gyakorlat javítása során a belépőtesztnek legalább 6 pontosra kell sikerülnie. A pótgyakorlaton a sikeres belépőteszt után a hallgató számot ad a gyakorlati anyaghoz tartozó elméleti tudásából (szóban vagy írásban), amely során a hallgatóktól legalább "elégséges" tudásszintet várunk el.

Hosszan tartó, igazolt kórházi kezelés esetén a gyakorlatok pótlásáról egyéni elbírálás alapján döntünk. A hiányzás okáról mielőbb értesíteni kell a Tanszéket.

 

Félévvégi aláírás és jegy

A félév teljesítéséhez minden gyakorlatot sikeresen teljesíteni kell.

A félévvégi értékelés a gyakorlati beugrókon nyújtott teljesítmény alapján az alábbi skála szerint történik:

Összpontszám

Érdemjegy

0-24 pont

1 (elégtelen)

25-27 pont

2 (elégséges)

28-31 pont

3 (közepes)

32-35 pont

4 (jó)

36-40 pont

5 (jeles)