Környezetélettan

A kurzus során a hallgatók megismerkednek azzal, hogy az állati szervezet – mind evolúciós, populációs, mind pedig individuális szinten – hogyan alkalmazkodik a környezeti feltételekhez, változásokhoz mindezzel általános értelemben véve elmélyítve az élettani folyamatokkal kapcsolatos ismereteket a molekuláris szinttől, a szervezet egészét érintő változásokon át egészen a viselkedés-élettani sajátosságokig

Az ismeretek átadása során nagy hangsúlyt igyekszünk fektetni a vonatkozó szakirodalomban való tájékozódásra, az ez úton gyűjtött információk összegzésére, értelmezésére. A hallgatók a tananyaggal nemcsak frontális és egyéni tanulás útján, hanem csoportos problémamegoldó feladatokon, diszkussziókkon, hallgatói prezentációkon és rövid tudományos igényességű mini-beszámolókon keresztül foglalkoznak, ezzel is segítve a szakdolgozat elkészítéséhez szükséges és a kommunikációs készségek megszerzését, fejlesztését.