Tudásátadás új formái és eszközei az állatorvosképzésben - gyakorlati példákkal

A felsőfokú intézményekben zajló képzések, beleértve az állatorvostan-hallgatók oktatását is folyamatos fejlesztésen mennek keresztül a kor megváltozott igényeit és az új lehetőségeket figyelembe véve. Időről időre felmerül a képzés javításának gondolata, amely összecseng a minőségi elvárásokkal és az újabb irányzatokkal. Hivatásunk számos területen kíván hozzáértést az állatorvostól. Az állatorvosnak nemcsak széleskörű állatorvosi ismeretekkel kell rendelkeznie és számos szakmai tevékenységet önállóan, rutinszerűen kell végeznie, de a pl. munkatársakkal való együttműködésre, praxis menedzsmentre vagy akár önképzésre is képesnek kell lennie. Az ICT technológiák megkönnyítik az új ismeretek elérését, lehetőséget nyújtanak a különféle manuális technikák begyakorlására állatjóléti szempontok figyelembevételével, lehetőséget adnak az állatorvos(tan-hallgató) portfóliójának felépítésére. Ezekben a témákban kíván információt nyújtani az érdeklődő hallgatóknak gyakorlati példákon keresztül a fakultáció.

Típus C
Kredit 2
Óraszám Elmélet: 9 Gyakorlat: 6
Előtanulmányok  
Előadó

dr. Mándoki Míra

Tematika

Bevezetés az infokommunikációs technológiák (ICT) világába. ICT felhasználása az állatorvosi oktatásban

Online közösségek szakmai használatának előnyei és hátrányai

Állatorvosi online közösségek, NOVICE közösség

Szimulációs technikák az állatorvosi képzésben

Virtuális páciensek használata az oktatásban

Szimulációs gyakorlatok

A megbízható szakmai tevékenységek gyakorlata

A folyamatos önképzés gyakorlata

Elektronikus portfoliók használata

Elektronikus értékelési rendszerek – WATCHME

Gyakorlat: Virtuális paciensek – CASUS; Skills lab; e-portfolio - EPASS

Számonkérés Írásbeli beszámoló
Osztályozás ötfokozatú értékelés (jegy)