Sugárbiológia állatorvosoknak

Egy állatorvosi egyetemen elengedhetetlen a radioaktív izotópokkal kapcsolatos ismeretek szakmai oktatása, az élő szervezetre gyakorolt hatásait is beleértve. Jelen fakultatív tantárgy célja a nemrégiben megszűnt hasonló nevű tárgy felélesztése és új modern tartalommal való megtöltése. A fakultatív tantárgy keretein belül a hallgatók megismerkedhetnek az sugárbiológia alapjaival és a fontosabb gyakorlati vonatkozásaival is.

A kurzus alapvető célja a különböző típusú sugárzások élő szervezetre kifejtett hatásának szakmai alapokon nyugvó bemutatása, mely alaptudás felhasználható a környezet egy esetlegesen radioaktív kontaminációja esetén az állatorvosi munka közben is (élelmiszerbiztonság, állatorvosi és közegészségügyi vonatkozások). A tárgy továbbá röviden bemutatja az orvosi-, állatorvosi- valamint agrárgazdasági sugáralkalmazásimód szerek elméleti és gyakorlati vonatkozásait is.

Típus  
Kredit  
Óraszám 15
Előtanulmányok Biofizika
Előadó Dr. Bartha Tibor, Dr. Kiss Dávid Sándor, Dr. Tóth Isván, Dr. Jócsák Gergely, Dr. Bárány Zoltán
Tematika

Bevezetés

Radioaktív izotópok: fizikai alapismeretek

Radioaktív izotópok hatása az élő szövetekre

Radioaktív izotópok technológiai alkalmazása

Radioaktív izotópok lebomlása a környezetben, atomkatasztrófák

„Szántóföldtől az asztalig” – radioaktív szennyeződések

Bevezetés a nukleáris medicinába

Számonkérés

A vizsgára egy 1,5-2 oldalas beadandót kell elkészíteni a félév során megadott szempontok szerint.

Osztályozás

A vizsgán a diákok egymás munkáját értékelik (létszámtól függően 2 vagy 3 dolgozat elolvasása és értékelése kötelező előre megadott szempontok szerint 5 fokozatú skálán).

Az érdemjegy 60%-át a diáktársak által adott pontok átlaga, míg 40%-át az óralátogatás teszi ki.

Letöltések 

1 - Bevezetés PDF file
2 - Fizikai alapismeretek: radioaktív izotópok NA
3 - Radioaktív izotópok és sugárzás hatása az élő szövetekre NA
4 - Radioaktív izotópok és sugárzás technológiai alkalmazása NA
5 - Radioaktív izotópok lebomlása a környezetben, atomkatasztrófák NA
6 - Szántóföldtől az asztalig” – radioaktív szennyeződések NA
7 - Bevezetés a nukleáris medicinába NA