Gyakorlatok

A hallgatók az élettan tananyagának sikeres elsajátítása érdekében a két szemeszter során összesen 10 gyakorlaton vesznek részt (szemeszterenként 5).

A csoportbeosztás alapját a Tanulmányi Osztály által a rendelkezésünkre bocsátott lista adja (maximális csoportlétszám 16 fő). A gyakorlatokon az előzőleg a honlapon és tanszéki hirdetőtáblán kihirdetett gyakorlati beosztás szerint pontosan kell megjelenni. A későn érkezők a gyakorlaton nem vehetnek részt.

gyakorlatok időtartama: 3×45 perc szünet nélkül, azaz 2 óra 15 perc.

A gyakorlatokok három fő alapelv figyelembevételével lettek összeállítva: az élettan megértését önkísérletek, állatkísérletek és számítógépes szimulációk egyaránt segítik. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az állatkísérleteket a gyakorlatok során manuálisan, a kísérletben aktívan közreműködve is el kell végezniük, különben a gyakorlatukat nem tudjuk elfogadni!

A magyar nyelvű gyakorlatok lebonyolításáért felelős tanszéki személy: dr. Bárány Zoltán 

A gyakorlatok menete

Felkészülés a gyakorlatokra

Az adott tanévre érvényes élettani alapadatokat jegyzéke és az egyes gyakorlatokhoz tartozó gyakorlati jegyzetek a kurzus egyetemi elearning oldalán érhetők el (elearning.univet.hu). Mivel a gyakorlati jegyzet folyamatosan változik, a korábbi évek anyaga nem használható. A letöltéshez szükséges jelszót a Tanszék az első előadást követően ismerteti a hallgatókkal.

A gyakorlatok menete

 1. A gyakorlatokon a (hallgató által biztosított) köpeny használata kötelező! A kabátokat és a táskákat az előtér erre kijelölt zárható szekrényeiben kell elhelyezni. A gyakorlóba kizárólag a gyakorlati jegyzetet és az írószert lehet bevinni. Köpeny illetve a megfelelő gyakorlati jegyzet hiányában a hallgató a gyakorlaton nem vehet részt.
 2. Belépőteszt: A hallgatók minden gyakorlat elején egy 10 kérdésből álló belépőtesztet írnak (időtartama 5 perc; 5 elméleti kérdés a gyakorlat anyagából és 5 alapadat). Az a hallgató, aki lekési a belépőtesztet, a gyakorlaton nem vehet részt.
 3. A beugróteszt után a gyakorlati feladatok és azok javasolt sorrendjének ismertetése következik, valamint a feladat elvégzéséhez szükséges műszerek, eszközök és azok használatának bemutatása. Ekkor nyílik mód a tananyaggal kapcsolatos kérdések megbeszélésére is.
 4. Ezt követően a kijelölt feladatok elvégzésére kerül sor, a gyakorlatok jellegétől függően közösen vagy egyénileg.
 5. A feladatok elvégzése után az eredmények kiértékelésemegbeszélése és ezek alapján a gyakorlati jegyzet kitöltésegyakorlatvezető útmutatásai alapján. A gyakorlatvezető a gyakorlati jegyzeteket a gyakorlat végén ellenőrzi.
 6. A gyakorlat a munkahelyek rendberakásával végződik (a műszerek kikapcsolása, eszközök megtisztítása, egyszerhasználatos kellékeknek megfelelő tárolóba való elhelyezése).

Gyakorlatok teljesítése

A hallgatóknak az összes gyakorlatot sikeresen teljesíteni kell. A gyakorlatok elején megírt 10 kérdésből álló belépátesztet a gyakorlat vezetője a gyakorlat végéig javítja ki. A belépőteszt eredménye lehet:

helyes válasz eredmény következmény
8≤ elfogadott + 1 bónusz pont (zh pontok mellé)
7 elfogadott nem jár bónusz pont
6 nem elfogadott a következő gyakorlat előtti napig egyszer megismételhető*
≤5 nem elfogadott a félév végén a pótgyakorlaton bővített tesztet kell írnia*

* A megismételt belépőtesztre nem jár pont.

A hallgatók szempontjából egy gyakorlatnak három különböző státusza lehetséges:

 1. Sikeresen teljesített ha:
  • a gyakorlaton aktívan rész vesz
  • a gyakorlatvezető nem észlel súlyos tudásbeli hiányosságot a hallgatónál
  • a belépőtesztje elfogadott (≥7)​
 2. Sikertelen, ha a hallgató a gyakorlaton megjelent, azonban a fentiek közül bármelyik feltétel nem teljesül.
 3. Mulasztott, ha a hallgató a gyakorlaton nem jelenik meg, vagy a gyakorlatról engedély nélkül idő előtt távozik.

Pótgyakorlat

A mulasztott és a sikertelen gyakorlatokat pótolni kell! Mindkét félév végén a tanszék egy előre meghirdetett időpontban két gyakorlat pótlására ad lehetőséget.

A gyakorlat javítása során a belépőtesztnek legalább 7 pontosra kell sikerülnie. A pótgyakorlaton a sikeres belépőteszt után a hallgató számot ad a gyakorlati anyaghoz tartozó elméleti tudásából (szóban vagy írásban), amely során a hallgatóktól legalább "elégséges" tudásszintet várunk el.

A pótgyakorlat időpontja után a tanszék további javítási lehetőséget nem ad.

Hosszan tartó, igazolt kórházi kezelés esetén a gyakorlatok pótlásáról egyéni elbírálás alapján döntünk. A hiányzás okáról mielőbb értesíteni kell a Tanszéket.